Čtení na 10. června 2015

Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. ... Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Ž 40,13.14


Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Mt 11,28


Jistý student chodil poctivě do školy, kde si po celou dobu studia dělal příkladné poznámky. Jednu dobu však na krátko onemocněl, tak na jedné hodině chyběl. Na reflexi paní učitelky, že je vhodné doplnit tuto malou mezeru, dlouhou dobu nebral zřetel. Když nastal čas příprav na závěrečné zkoušky, postihly ho všechny tyto nepravosti...
Nastává čas vysvědčení a známek v indexu, které bývají zrcadlem ročních snah mladých lidí. Nevím, jak by to vypadalo u nás, kteří už do školy nechodíme. Při pohledu na vlastní život by možná na některém vysvědčení bylo vidět i "kaňky", ať už cizí nebo vlastní vinou.
Pokud nám - ať už velkým nebo malým - naše životní vysvědčení nedává spát, možná se tím už i dlouho trápíte, je zde Ježíšovo pozvání: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout."
Pane, daruj dnes velkému i malému své odpočinutí.

1Te 2,1-12 * Gn 32,23-33

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.