Středa 10. června

Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše.
1Kr 17,16


Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se.
Mk 6,41–42


Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic. Od dětství známe říkanku, která vyjadřuje, že když má jeden víc, musí mít zaručeně druhý míň. Tak to u lidí chodí. A nejde jen o jídlo a věci hmotné. Pokud dávám jednomu člověku hodně lásky, už mi nezbývá stejná porce pro další potřebné. Čas, který věnuji jedné straně, chybí na straně druhé. Tak to známe ze života, a proto můžeme hůře chápat, že u Hospodina tomu tak není. S láskou darovanou jednomu neubývá jeho lásky druhému. „V království Božím místa dost“, prozpěvujme si s Milošem Rejchrtem. Tam totiž prostor nemizí. Není třeba se tlačit. Není třeba si domlouvat lepší místa. Chleba i vína je dost pro všechny. Božího odpuštění je stejná porce jak pro jednoho, tak pro druhého, i pro toho posledního.
Pane Bože, díky ti, že i pro mě máš svou lásku a místo ve své náruči.

Sk 17,(16)22–34 * Fm 1–25

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.