Pátek 10. června

Panovníku Hospodine, který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty!
Dt 3,24


A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Mt 7,24


Nač se spoléháme? Co máme v seznamu našich jistot, důležitostí? Z čeho si děláme boha a z koho poloboha? Skutečný Bůh se na podstavce necpe!
Náš problém je někdy v tom, že nám nedochází, kolika bohatýrských Božích činů jsme svědky. Bohatýrské nemusí být vždy viditelné a bombastické. Když se rozhlédneme po své minulosti, ukáže se, že leccos jsme brali jako samozřejmost a samozřejmé to vůbec nebylo.
Verš je součástí záznamu rozhovoru Mojžíše a Hospodina, ve kterém se prorok pokoušel Pána Boha přemluvit, aby přece jen směl vejít do zaslíbené země. Bůh však Mojžíšovi odpověděl: "Máš dost" (Dt 3,26). Někdy chceme po Pánu Bohu další a další bohatýrské činy či laskavá přispění a nedochází nám, že už jsme byli obdarováni nad míru.
Bože, vlastně by se mi líbilo, kdyby byly tvé skutky víc vidět, slyšet a cítit. Jenže ony jsou spíš nenápadné a jen tu a tam. Věřím však, že právě jako takový jsi hodnověrný. Děkuji ti.

J 6,37-40(41-46) * 1K 16,1-12

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.