Čtení na 15. září 2015

A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
Gn 12,4


Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.
Žd 11,8


Stát znemožnil v 50. letech naší církvi vysílat studenty na teologickou fakultu. Tak skončila i moje přihláška a odhodlání. Vystudoval jsem biologii a posléze jsem pracoval v ČSAV. Manželka, dětská sestra, se po letech strávených doma s dětmi stala učitelkou na zdravotní škole. Dvacet čtyři let po odmítnuté přihlášce mně ji Pán Bůh předložil znovu: církev potřebovala kazatele v Náchodě. Musela na naše rozhodnutí čekat dva měsíce. Vyplnili jsme je modlitbami. Prožívali jsme tíseň životního rozhodování. Konečně jsme s chvěním řekli ANO. A hned jsme stáli na břehu Rudého moře: naše odchody ze zaměstnání se na chvíli otevřely, aby se pak neprodyšně zavřely. Musím při tom se zahanbením číst: "A Abram se vydal na cestu, JAKMILE k němu Hospodin promluvil."
Pane, díky za každé dobré rozhodnutí, které jsme učinili na tvoji výzvu.

1Tm 6,3-11a * Mt 18,1-9

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.