Čtení na 28. listopadu 2015

Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem.
Iz 66,2


Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit.
Sk 20,32


Hospodin je úžasným tvůrcem všeho, co nás obklopuje. On stvořil zemi i celý vesmír, krásy, které nás obklopují a které často tolik obdivujeme. Jedním dechem však také dodává, že to, na čem mu záleží opravdu nejvíce, je právě koruna jeho stvořitelského díla - člověk. A je úžasné, že právě nám lidem daroval nejen možnost prožít život v tom, co stvořil, ale nabízí i další alternativu - pokračování naší existence v jeho bezprostřední blízkosti. To jediné, co od nás očekává, je život prožitý podle jeho slova, život prožitý v pokoře, život naplněný láskou.
Bože, pomoz mi rozhodovat se také dnes pro tebe. Proměňuj mou mysl a formuj mě ve svůj obraz.

Zj 21,10-14. 21-27 * Ju 17-25

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.