Středa 28. listopadu

Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno.
1Kr 8,29


Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
Ef 2,19


Slovo domov máme spojeno s místem, kde je nám dobře. Rádi se tam vracíme z cest. Pisatel dnešního textu ale upozorňuje na jiný domov. Nebeský Otec pro nás připravil již na zemi místo, kde jsme v bezpečí, chápáni, přijímáni a milováni. Jeho dům. Je to zároveň místo pro setkávání s lidmi, kteří patří do rodiny víry. Ať už nás v životě potká radost, nebo trápení, můžeme mít jistotu, že rodina víry se jen tak nerozpadne a že domov nebeského Otce je tady pro nás napořád. Nezapomínejme proto na naši Boží rodinu a vracejme se ze všech svých cest vždy domů k Otci a Boží rodině.
Nebeský Otče, děkujeme ti za rodinu víry. Pomoz nám budovat vztahy lásky a úcty s našimi sestrami a bratry v Kristu.

1K 3,9–15 * Iz 5,8–24

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.