Čtení na 28. listopadu 2012

Za vašich dnů mluvím slovo a také je splním, je výrok Panovníka Hospodina.
Ez 12,25


Ježíš pravil Martě: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?
J 11,40


Plná záruka. Heslo: "Nikdo ti nemůže dát tolik, kolik ti já mohu slíbit" si asi už mnozí z nás - trpce zklamaní - připomněli v souvislosti s nedodržovanou věrností, upřímností nebo konkrétním slibem. Existuje na tomto světě vůbec něco nebo někdo, na koho je možné se spolehnout absolutně? Pokud ano, a tou osobou je Bůh, co si vlastně pod jeho věrností představujeme? Splnění zaslíbení v životě starozákonních patriarchů, králů či proroků? Naplnění starozákonních zaslíbení o Ježíšovi? A co dnes? Pro zvládnutí dnešního dne nepotřebuješ víc - stačí, když se s důvěrou spolehneš, že v jeho přítomnosti bude všecko tak, jak má být, i když se to vždycky nemusí tak jevit. Nechť je ti v tom povzbuzením biblické svědectví - on je tvým Spasitelem, Lékařem, Utěšitelem, Ochráncem a nekonečnou Láskou. Vyšší záruka neexistuje. A ani naše nevěrnost nemůže vynulovat jeho věrnost. Bůh je absolutním ručitelem.

1K 3,9-15 * Iz 57,14-21

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.