Čtení na 28. listopadu 2011

Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje.
Iz 2,4 B21


Kristus sám je náš pokoj.
Ef 2,14 B21


Nezažil jsem válku, jen vím z vyprávění starších lidí či knih nebo dokumentárních filmů, že je špatná. Přináší násilí, nepokoj, bolest a smrt. Tento svět zažil různé boje a války: světové, studené, svaté, občanské. Po skončení druhé světové války se zdálo, že svět zmoudřel, že modyse. Konflikty v bývalé Jugoslávii, Sovětském svazu, na Blízkém východě či v Africe svědčí o opaku. Příčinou je člověk a jeho hříšná podstata. Dnes má každý stát vojsko, které vyzbrojuje a cvičí pro boj. Kdy přijdou ty budoucí dny pokoje? Nevím. Bůh to ví. Jedno však vím: tam, kde necháme Krista vládnout, tam je pokoj. Pokoj v mysli, v životě, v rodině.

1Pt 1,(8.9)10-13 * Iz 40,12-25

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.