Čtvrtek 28. listopadu

Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi.
Da 6,28a


A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
1J 4,14


Judský mladík Daniel udělal kariéru na dvorech babylonských a médských panovníků. A král Darjaveš chce být vládou obtěžován co nejméně. Nahlas si proto pohrává s myšlenkou, že by Daniela pověřil správou celého svého království. To ovšem vzbudí závist ostatních úředníků.
Pošeptají monarchovi: "Udělej ze sebe boha. A toho, kdo by se modlil k někomu jinému než k tobě, hodíme lvům." Králi se nápad zalíbí a připojí pečeť. Jenže Daniel si dál denně třikrát kleká k otevřeným východním oknům, za obzorem tuší Jeruzalém a modlí se k Bohu.
Daniel je obviněn. Král rozrušen - nechce přijít o oblíbeného úředníka, zmítá se vlastní hloupostí, zákon však nelze zrušit, neodvolatelné královské slovo, královská koruna na hlavě se chvěje. Úředník stojí nad lví jámou a král mu říká: "Kéž by tě zachránil tvůj jeruzalémský Bůh." Darjaveš se postí, nespí. Ráno se z hrobu ozve hlas. Anděl protentokrát zavřel lvům ústa.
Jméno Daniel znamená: Mým soudcem je Bůh. Třikrát denně si Daniel připomíná, kdo mu dal jméno, život, komu se za něj zodpovídá. Pomalu se cvičí v důvěře, každodenně si rovná pořadí autorit. Král probdí noc, lituje - aby i jemu bylo po ránu dáno pochopit, kdo má skutečně moc rozhodovat o životě..
Pane, otevři nám, prosíme, oči, ať opravdu vidíme. Pomoz nám, prosíme, od bohorovné pýchy. Pomoz nám, prosíme, srovnat si naše autority - koho máme respektovat. Amen.

Ko 4,2-6 * 2Te 2,1-12

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.