Pondělí 28. listopadu

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha.
Iz 62,6


Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
2P 1,19


Svaté město Jeruzalém, ten pozemský Jeruzalém, který známe z Bible a který můžeme v příhodných dobách i navštívit, je předobrazem završení lidských dějin – svatého Božího města, ve kterém vládne Bůh a v němž lidé žijí v pokoji. Jak daleko je tato eschatologická vize od reality dneška! Jak daleko jsou naše představy od skutečnosti našeho života! V minulosti byl a dnes je Jeruzalém městem, ve kterém to vře zápalem pro věc Boží, jen to jednotliví aktéři vidí po svém.
Dej nám, Hospodine, nasazení pro dobrý život i zdravý rozum, ať jsme ve světě hlasitými strážci všeho, co slouží k dobrému a má v tobě svůj počátek i cíl.

1P 1,8–13 * Iz 4,2–6

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.