Pondělí 28. listopadu

Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
Ž 112,1


Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
2Tm 3,14-15


Bázeň Hospodinova a jeho přikázání formují život člověka. Důsledkem je jednání, které je plné milosrdenství a slitování. Říkám o sobě, že jsem věřící, ale poznají to na mně i lidé, kteří jsou v nouzi? Jsem ochoten jim pomoci, půjčit nebo dát z toho, co mi bylo svěřeno? Dávám ubožákům, nebo je přehlížím? Jak dnes zareaguji, až potkám žebráka nebo až mi přijde do schránky složenka nějaké charitativní organizace s prosbou o pomoc? Hospodinova přikázání jsou jasná: dej, smiluj se, pomoz. A bázeň před Hospodinem? Když si představím, že do mě Bůh vidí, že zná mé lakotné a sobecké srdce - jak bych se neměl bát?
Hospodine, děkuji ti, že se i nade mnou, sobeckým a zatvrzelým, smilováváš.

1P 1,(8-9)10-13 * Iz 59,1-15a

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.