Čtvrtek 28. listopadu

Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!
Ž 6,5


Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Mt 7,11


Jednou jsme, ještě jako děti, rozzlobili rodiče tak, že odešli z bytu. Nebyli venku dlouho, přesto dodnes vzpomínám na hrůzu, kterou jsem prožíval: Odešli kvůli mému zlobení! Toto dělá hřích - vzdaluje nás od toho, vůči komu jsme zhřešili, a zanechává nás samotné s pocity viny. To je vždy nebezpečná situace. Vždyť když nejsi s Bohem, hrozí ti věčné zahynutí! Proto žalmista volá: Vrať se, Hospodine, zachraň mne! A z ostatních veršů tohoto žalmu můžeme vidět hluboké pokání a opravdový zápas o Boží odpuštění. Ano, Boží láska od nás nikdy neodejde. Hospodin se rád vrací k tomu, kdo po něm touží a volá ho. Nezapomeň ale, že opravdové pokání je zápas. Neber Boží milost lehkomyslně. Božího Syna, Ježíše Krista, náš hřích stál pot, krev a nakonec i život.
Smiluj se nade mnou, Pane.

1Te 5,9-15 * Iz 41,1-7

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.