Čtení na 29. listopadu 2015

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
Ž 36,8


Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.
1J 3,1


Všechno na světě má svou hodnotu, svou cenu. O tom jsme se už ve svém životě určitě všichni přesvědčili. A denně se můžeme přesvědčovat také o tom, že lidé mají rádi cenné věci. Také proto se jimi rádi obklopujeme. Přemýšlel jsi však už někdy nad tím, co je pro tebe nejcennější? Existuje ve tvém životě něco, co bys za nic na světě nevyměnil, oč bys nikdy nechtěl přijít? Pro starozákonního krále Davida byla tím největším pokladem Boží láska, přízeň a milosrdenství. Bylo to něco, co pro něj osobně mělo nevyčíslitelnou cenu, něco, co bylo nad všechny jeho královské poklady. To vše Bůh denně nabízí také nám. Přijímejme tedy tyto Boží skvosty s úctou a vděčností.
Drahý nebeský Otče! Děkuji ti za dar nejcennější, za Ježíše Krista.

Mt 21,1-9 * Ř 13,8-14 * Ž 117

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.