Úterý 24. května

Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují plahočení, nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva.
Iz 10,1.2


Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
2K 6,14


Bibličtí proroci měli mimo jiné silné sociální cítění, často byli hlasem Božím, který souzněl s hlasem slabých, zakřiknutých a umlčených. Bůh se nám představuje jako ten, kdo se zastává vdov, sirotků a lidí na okraji. Izajáš ukazuje Boží prst zdvižený proti těm, kdo mají moc, kterou využívají jen pro sebe, kdo si svět okolo sebe bezohledně přizpůsobují tak, aby vyhovoval především jim, kdo nechápou moc a majetek jako příležitost ke službě a štědrosti. Do jaké skupiny lidí patřím já? Jsem ten, kdo je ve vleku, s pocitem bezmoci, nebo tím, kdo si dokáže svět přizpůsobit tak, aby mu vyhovoval? Najdu u proroků hlas, který souzní s nářkem mé duše, nebo prožiji volání ke službě?
Bože, chválím tě, že jsi hlasem, který zesiluje hlas umlčených.

Iz 43,8-13 * 1K 12,1-11

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.