Neděle 24. května, Exaudi (Hospodine, slyš můj hlas! Ž 27,7)

Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Ž 130,4


Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Ko 3,13


Při včerejším čtení se zdálo, že vše záleží jen na nás. Dnes čteme důležité pokračování. Když bude mít Bůh na zřeteli naše nepravosti, naši neposlušnost, neobstojíme. „Ale u tebe je odpuštění.“ Haleluja. Díky Bohu, není to jen na nás. Bůh nám nabízí milost. Když selháváme, když se nám nedaří žít tak, jak se jemu líbí. Pokud máme v srdci touhu Pána následovat a poslouchat, protože jsme i přes mnohou neposlušnost jeho děti. Když zakoušíme Boží odpuštění, tehdy na nás padá bázeň před Bohem. Stvořitel a Pán světa přinesl řešení našeho hříchu skrze oběť svého Syna. Nikdy se neslyšelo, že by nějaký bůh něco takového udělal pro svůj lid. Náš Bůh ano. Proto v něho skládáme svou naději. On je pomoc vždycky hotová.
Pane, tys mi odpustil. Díky tomu mohu vstát a jít dál. Pomáhej mi, abych i já dnes uměl odpouštět.

J 16,5–15 * Ef 3,14–21 * Ž 131

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.