Pondělí 24. května, Svatodušní pondělí

Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.
Ž 34,15(K)


Bůh vás povolal k pokoji.
1K 7,15 (B21)


V tomto žalmu mluví člověk, který má Boží bázeň. Vychází z vlastní zkušenosti, ale také ukazuje, kam to vede, když bázeň ztratíme. Každý má svobodu rozhodnout se, jakou cestou dnes půjde. Není to pýcha, když máme radost z dobrého rozhodnutí. A na druhou stranu nesvalujme vinu na druhé. Odstup, čiň, hledej a usiluj, to jsou projevy naší aktivity. Ke změně špatných věcí nikdy nestačí pasivita ve stylu „Až jak to dopadne“ nebo „Co tě nepálí, nehas.“ Jeden filozof napsal: „Ke triumfu zla stačí, aby slušní lidé neudělali nic.“ Skvěle to vystihuje i tato známá modlitba: „Bože, dej mi vyrovnanost, abych dokázal přijmout věci, které nemohu změnit, dej mi odvahu změnit to, na co mi stačí síly, a dej mi moudrost, abych to od sebe dokázal rozlišit.“
Pane, prosím tě o odvahu ke správnému rozhodnutí.

J 20,19–23 * 1K 12,4–11 * Nu 11,11n.14–17.24n.(26–30)

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.