Pátek 24. května

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
Ž 115,1


Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče [náš, jenž jsi v nebesích], buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. [Staň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.]"
L 11,2


Narodili jsme se jako soběstředné a egoistické bytosti. Možná se nám toto tvrzení nelíbí, ale opravdu tomu tak je. Navíc nás v tomto postoji naše okolí podporovalo a vychovávalo, případně se nám naopak snažilo vnutit, že jsme absolutní nuly, které nemají na nic nárok. Naše ego tím bylo pošlapáno, nedostalo patřičný prostor pro růst, deformovalo se, ale zůstalo nám. Jen díky velké Boží milosti se může stát, že prohlédneme a pořadí priorit se změní. Sesazení našeho já z pomyslného trůnu se neděje žádným násilím, případně nařízením. Býváme přemoženi Boží láskou, která pak prostoupí také naše mezilidské vztahy. Přetlak vděčnosti vůči Bohu vytvoří aureolu kolem pomyslného trůnu v našem životě, na kterém už není naše já, ale Ježíš Kristus, který nás vykoupil z naší hříšnosti a malosti.
Nauč nás, Pane, modlit se. Amen.

Sk 11,19-26 * Sk 4,1-12

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.