Čtení na 24. května 2011

Hospodin razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami.
Iz 43,16 B21


Petr řekl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
Mt 14,28-29


Verš z proroka Izajáše nám připomíná, že máme osobního Boha, který o nás pečuje a chrání nás. Tento Bůh učinil něco neslýchaného, když svůj lid provedl Rudým mořem. Mojžíšova slova: "Hospodin bude před vašima očima bojovat za vás" byla pro Boží lid vzácným ujištěním v čase nejtěžších zkoušek. Je moudré, umět stát a čekat na Boha, když přicházejí těžkosti a zkoušky. On určitě otevře cestu tomu, kdo na něj čeká. Víra se dívá za zkoušky, problémy a těžkosti a nachází tam věrného Boha v moci a slávě. Výsadou věřícího člověka je, že se stále nachází v Boží blízkosti, do níž byl uveden pro krev Pána Ježíše. Nechť Duch svatý vede tvůj dnešní den k věrnému kráčení s Pánem Ježíšem.

L 19,36-40 * S 16,1-14

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.