Čtvrtek 24. května

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.
Ž 32,1


Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.
L 7,47


Jsou desítky, možná stovky nevěr. Nevěra vůči Hospodinu je jistě na prvním místě. Potom jsou mnohé další. Menší i ty drobné. Možná si vybavíme, jak jsme se cítili, když nám byl v dětství nevěrný kamarád nebo kamarádka. Jen proto, že zrovna já jsem neměl tak drahou hračku jako ten, s kým odešel. Podivná tíha u žaludku, smutek, leckdy pláč. Duševní strangulace. I nevěra tvoří dvojici. Můžeme být její obětí, nebo ji iniciovat. S jednou jedinou výjimkou. Hospodin nám zachovává věrnost za všech okolností. Na konci našeho pomyslného seznamu životních nevěr čeká tiše on, aby z nás nevěry sňal a hříchy přikryl. Jestliže byl kdysi schopen poznat tento ježíšovský algoritmus žalmista, potom si jím můžeme být jisti i my.
Pane, snímej ze mne nevěry a hříchy. Přikrývej mne svým milosrdenstvím. Potřebuji ho.

2K 3,2–8(9) * Žd 10,26–31

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.