Čtení na 24. května 2012

Což je má ruka tak krátká k vykoupení?
Iz 50,2


Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
2Pt 3,9


Pán Bůh dodrží, co slíbil. I když ještě nepřišel - a že už to trvá hodně dlouho - není to proto, že na nás zapomněl. Není to proto, že se mu nechce, že otálí a ponechává svět svému osudu. Právě to autor Petrova druhého listu zdůrazňuje všem křesťanům. Není to ze zlomyslnosti, ale z lásky, která stále dává člověku příležitost ke změně, ať už žije mimo církev nebo v církvi.
Milosrdný Bože, děkujeme ti, že nad námi držíš ochrannou ruku, že nás chráníš a vedeš životem, který jsi nám dal. O totéž tě prosíme pro ty, kteří tvé vedení neznají, či si jej neuvědomují. Pane, děkujeme, že jako šerif nezasahuješ hned a rychle na místech bezpráví, protože bys musel někdy zasahovat i proti nám. Děkujeme, že jsi Bohem milosrdným, který člověku dává šanci na nápravu, šanci začít znovu. O to tě chceme prosit i pro druhé lidi. Kéž z té šance a pro tu šanci dovedou žít. Pane, děkujeme za to, že stále smíme znát cestu zpět k tobě, když se ti vzdálíme, když na tebe zapomeneme nebo tvými dary pohrdneme. Prosíme, abys promluvil do života těm, kteří se ti vzdálili a kteří se vzdálili i nám. Dávej nám, prosíme, odvahu a pokoru přijít i k nim, oslovit je a zvát je zpět k tobě.

Sk 1,12-26 * Tt 2,1-10

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.