Pátek 24. května

Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval.
Nu 23,19


Nese všecko svým mocným slovem.
Žd 1,3


Bileám, pohanský věštec, je najat, aby proklel Hospodinův lid. Ale opak se stane pravdou. Jasně se postaví na Boží stranu. „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval.“ A tak, ač sám pohan, zastane se Boha. I když je mnoho nepřejných výroků, které Boha popírají. Bůh nehledí na lidská kouzla a řeči, nedbá těch, kdo přejí bídu jeho lidu, oznamuje Bileám. Balák se snaží věštce zadržet: „Když jej (Boží lid) nemůžeš zatratit, aspoň mu nežehnej!“ Ale Bileám navzdory objednávce vypovídá dobře o Bohu a jeho lidu žehná.
Pane Bože, děkujeme, jak podivuhodným způsobem dovedeš měnit slova proti tobě v řeč, která tě uznává a ctí. Dej i nám možnost, abychom se s touto tvou mocí setkali.

Zj 5,6-14 * 2S 18,19-19,9a

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.