Středa 24. května

Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
Dt 7,9


A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
J 17,3


Jsme Bohu nesmírně vděčni, protože víme, že stvořil lidskou bytost z veliké lásky, z lásky velkorysé a věrné. V úctě se skláníme před jeho svatostí a víme, že on je nejvyšší dobro. Dostalo se nám od Stvořitele mnohých obdarování, jsme soběstační a svobodní, prožíváme životní radost, snažíme se unést i zklamání a bolest. Máme rodinu, přátele, spolubližní, kteří dokážou podat pomocnou ruku. A my chceme nesobecky pomáhat potřebným a být "ježíšovci". Uvědomujeme si, že je úžasným svědectvím nekonečné Boží lásky, že nám Hospodin poslal svého Syna. Vzkříšený je tu stále s námi a prokazuje nám své veliké milosrdenství, chce nám odpustit a osvobodit nás tak od hříchu. Je pro nás posilou vědět, že skrze Krista jsme s Bohem smířeni.
Pane, stůj při nás v naší slabosti a uschopni nás k lásce agapé.

Mk 9,14-29 * Sk 3,11-26

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.