Úterý 24. května

Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid.
Iz 64,8


Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.
1J 2,1


Nespravedlnost je naše. Marně se ospravedlňujeme. V zrcadle provinění proti zákonu jsem smrdutým pytlem červů. Hospodinovo rozlícení si spravedlivě zasloužím. Spolu s Tomášem pohleďme na Ježíšovy rány po hřebech a na jeho probodnutý bok: Kristovy rány jsou tvé a mé, ty si je zasloužíš, já si je zasloužím.
Však hle, krvácející Beránek, který z trůnu svého kříže smyl tvé a mé hříchy, nám daroval svoji spravedlnost. A tak, bratře či sestro, až budeš úpět a zoufat si, pohleď na Beránka na kříži, který za tebe strpěl všechnu bolest a zoufalství a který za tebe zvítězil ve všech bitvách, které tě v životě potkávají.
Pane, ať se utíkám ke tvému kříži, na kterém jsi mi svojí prolitou krví zasloužil spravedlnost. Beránku, který snímáš naše hříchy, hleď na svůj vykoupený lid, který nikdo a nic nevyrve z tvé láskyplné náruče.

L 18,1–8 * Ga 2,11–21

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.