Čtení na 24. května 2015

Naději slož v Hospodina. Buď rozvážný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!
Ž 27,14


Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.
J 16,13


Čeká tě dnes nějaký těžký úkol? Lekáš se toho, že ho nezvládneš? Nejsi sám. Mnoho proroků se bálo vyřídit Boží poselství. Mnoho Božích lidí se Bohu vymlouvalo. Nedůvěřovali si. Když měl Jozue převzít vedení nad Izraelity, musel mu Hospodin několikrát domluvit slovy: "Buď rozhodný a udatný!" Dokonce i Ježíš musel v getsemanské zahradě vybojovat boj se sebou. Bál se. Nemohl znát tíhu našich hříchů a opuštění svým Otcem na kříži. Takové velké úkoly tě ale přece nečekají. Bůh ti nikdy nenaloží víc, než dokážeš unést. A nejsi na to sám. Je přítomen Duch pravdy, který ti bude říkat, jak máš postupovat a co máš dělat v úkolech pro naši společnost i ve věcech víry.
Duchu svatý, veď mě podle pravdy, ať naplním všechno podle tvé vůle.

J 14,23-27 * Sk 2,1-18 * Ž 118,1-14

Čtení na 24. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.