Čtvrtek 26. května

Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
Iz 12,4


A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."
Mk 16,15


Chvála snadno prýští ze srdce, které je naplněno radostí, jako potůček stéká z hor nasáklých vláhou. Radost z Boží lásky je motorem, který pohání také naše svědectví. Nemusíme znát všechny hlubiny teologie ani rozumět každému tajemství života. Vlastně nepotřebujeme ani mimořádnou víru. Stačí špetka radosti z Boží lásky a obyčejné každodenní příhody ze života s Pánem Ježíšem. To lidi osloví, protože to by se mohlo stát každému. Evangelista U. Parzanyi trefil hřebíček na hlavičku, když řekl: "Mnozí dnes mají podezření, že křesťanství je podobná agitace jako politika či komunismus. Když však poctivě vyprávíš příběh, co pro tebe znamená Bůh, můžeš třeba koktat, ale lidi to bude zajímat."
Pane, děkuji ti za tvoji lásku a prosím tě, dej mi odvahu otevřít svůj život druhým lidem.

Ef 4,1-7 * 1K 12,27-31

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.