Čtvrtek 26. května, Nanebevstoupení Páně

Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží.
Ž 92,14–15


Uvidím vás opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
J 16,22


Současnost žádá roztrhání člověka na kusy. Být hned zde, hned tuhle; teď tím, pak oním; nebýt ani studený, ani horký; požadavkem dneška je tekutost. Pod krutou nadvládou současnosti ztrácíme své nejbližší, kteří jsou nám vyrváni, i sami sebe, když se rozplýváme a ztrácíme v mlze a boříme do dusivé bažiny nároků a příkazů současnosti. Člověk, obraz Boží, je současností znetvořen na věc mezi věcmi.
Pane, buď mi milostiv, zachraň mě, zachovej ve mně tvůj obraz, ke kterému jsi mě ze své lásky stvořil. Tebe dav přibil na kříž; nechť nás tvá láska zjevená na kříži vytrhne z tyranie současnosti a zasadí do tvého domu. Pane, dej nám svůj pokoj a dopřej nám růst ve tvých nádvořích. Svět nás zadáví a vyvrhne. Ty však, z milosti svého kříže, jsi nás z této jámy vykoupil. Z milosti nám i v šedinách dáváš nést plody víry a osvěžuješ nás a stavíš nás znovu na nohy, abychom nesli do tohoto nemocného světa dobrou zprávu, že Hospodin je naše skála, o kterou se rozbijí běsy současnosti.

L 24,44–53 * Sk 1,3–11 * 1Kr 8,22–28

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.