Neděle 26. května, Rogate (Modlete se!)

Hospodina miluji. On slyší můj hlas, moje prosby.
Ž 116,1


Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Mt 6,6


Když začne Hospodinův vyznavač svou píseň, zpívá o lásce k Bohu. To je jeho životní postoj. Dává jej najevo tak, že projeví chválu Hospodinovým činům a respekt před nimi. Přidáme-li se i my ke zpěvákově chvále a vyznání, dáváme si ukázat skutečnou velikost Božích činů. Mocný a svrchovaný Pán Bůh činí veliké věci, když odpovídá na lidské volání a prosby. Kdo chce, ať řekne, že prosby jsou projevem slabosti - ale Boží moc je nepřehlédne a nepřeslechne, nýbrž právě na prosebníka se znovu a znovu ohlíží. Hospodin je Bůh věrný, je pomocník, je zachránce.
K lidem, kteří tě volají v tísni a úzkosti, přidáváme, Bože, svůj hlas: vyslyš je a poskytni jim místo stísněnosti volnost - a s nimi také nám dej odvahu vyhlížet dobré věci od tebe.

L 11,1-10(11-13) * 1Tm 2,1-6a * Ž 77

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.