Čtení na 26. května 2011

Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi.
Mi 6,3


Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu?
Ř 9,20


Bůh vyvedl vyvolené z egyptské pevnosti, osvobodil ze sevření otroctví. Dal jim jejich vlastní zem, mohli pracovat pro sebe. Podal důkazy o tom, že zůstává věrný nejen své moci, ale i své lásce. Úspěšnou taktikou ďábla bývá, že vkládá člověku do mysli zásluhy. Jako by všechno v našem životě záviselo na našich schopnostech, zručnosti, znalosti nebo financích. Jako kdybychom nebyli Boží děti, o které se Otec stará. Takové ďábelské taktice se v určitých dějinných obdobích velice daří. Tehdy může i dočasně triumfovat. Přijdou časy, které se dají připodobnit Sodomě a Gomoře. Dnes takové časy máme. Bez přimknutí se vírou k Bohu může dojít ke katastrofě. Apoštol Pavel nám připomíná: Izrael usiloval o zákon spravedlnosti, ale k zákonu nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, ale ze skutků. Zakopl o kámen pohoršení (Ř 9,31-32).

1K 14,6-9.15-19 * 2S 18,1-18

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.