Pátek 26. května

Sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní.
Jb 9,8.9


Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
Zj 14,7


Buď světlo! a "Viděl Bůh, že světlo je dobré." Kolik teorií dnes existuje, jak vznikl svět a jak se svět vyvíjel. Pro mě osobně je důležité, že svět má vlastní řád a Bůh tento řád určil. Pokud se mu člověk nevzdaluje, nemá problémy nejen se světem, ale ani s lidmi. Starozákonní výroky o Bohu jsou hloubkou pokory, ale i strachu před Boží tváří. Dnes by však poměr k Bohu měl být zcela jiný. Ne strach před Božím soudem a smrtí. Pokora před celým přírodním řádem. Pokora však nesmí být pouhým formálním projevem pokleknutí. Dnes se pokora před Bohem jako Stvořitelem musí projevovat ekologickým cítěním. Člověk si chtěl zbudovat bábelskou věž až do nebes, aby si udělal jméno. Kolik práce bylo nutno vykonat, aby si lidé opět začali rozumět!
Bože, dej, abychom si rozuměli i ve chvílích, kdy jsme přesvědčeni, že jsme ti nejlepší.

J 18,33-38 * Sk 4,1-12

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.