Sobota 26. května

Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku.
Ž 141,3


Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
Ga 5,13


Řeč žalmu se nese v prorocko­ježíšovském D/duchu, neboť se v ní živě odehrává posun od krvavé oběti z dobytka, při níž hrozí hříšný automatismus, k nekrvavé „oběti rtů“, modlitbě (srov. Ž 141,2). Je-li tomu tak, je na naše ústa (obětní nástroj) i na naše mluvení (oběť) kladen velký nárok opravdovosti, což platí zejména pro modlitbu, avšak též pro mluvení vůbec.
Nový zákon situaci pěkně dokresluje – a že Pavel ví, o čem mluví (!): Křesťanu se díky Ježíši dostává skutečné svobody projevu (jak směle i familiárně smíme Boha oslovovat!), ovšem svoboda zavazuje a musí být odpovědná. Teologie sice dnes ví, že „každé mluvení o Bohu je i řečí o člověku (o mně)“, ovšem „o Bohu“ a „též o mně“, nejen o mně! Někdy však platí: „Mluviti stříbro, mlčeti (a konati) zlato!“
Pane, jenž nás máš rád, nauč nás, jak se k tobě v řeči máme znát.

Sk 18,1–11 * Žd 11,1–7

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.