Neděle 26. května, svaté Trojice (Trinitatis)

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Iz 40,30-31


Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Fp 2,13


Člověku přináší úspěch, pohodu a určitou jistotu dobrá investice. Nemluvím pouze o vhodných investicích na finančních trzích. Nade vše jsou vklady v oblasti vztahové. Správné využití času v rodině, rozvíjení vztahů v pracovním nebo církevním kolektivu, neustálé prohlubování lásky v manželství. Kam investovat a na co spoléhat v osobním životě? Verš z knihy Izajáše mi velice imponuje nabídkou nové síly či určité neúnavnosti. Podstatou je nabídka možnosti investovat do Hospodina. Spolehnout se na něho nejen ve všem, co nás trápí, bolí a unavuje, ale také mu nechat ke spravování vše, co bychom chtěli rozvíjet a tvořit. Mít naději neznamená jen východisko z problémů, ale je to také vyhlížení Boží intervence v době relativního klidu a úspěchu.
Do tvé péče, Bože, přenechávám svoji přítomnost i budoucnost. Amen.

J 3,1-8(9-15) * Ř 11,(32)33-36 * Nu 6,22-27 * Ž 29

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.