Čtení na 26. května 2012

Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne.
Da 9,7


Kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče.
Mk 14,72


Vztah člověka a Boha má celé spektrum různých možností a postojů. Někdo se cítí před Bohem jako zločinec a odsouzenec. Jiný by nejraději byl se Všemohoucím kamarád. Náš postoj může být silně ovlivněn aktuální životní situací. Bude jiný, když jsme právě zhřešili a vyznáváme se Bohu, bude jiný, když jsme právě dosáhli odpuštění. Obrazů a přirovnání pro vztah k Bohu najdeme v Bibli i ve svědectvích celou řadu. Jednou jde o vztah otce a dítěte, jindy učitele a žáka. Dokonce se máme stát Božími přáteli. Nezpychněme, nespoléhejme na sebe, ale v důvěře se chopme Boží ruky. Chce nás provést všemi životními úskalími. Máme o čem přemýšlet.

Za 4,1-14 * Tt 3,1-15

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.