Úterý 26. května

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Ž 14,2


A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Ř 12,2


Jaký je Bůh? Je to zlý Pán, který čeká na moji chybu? Boží plán spásy člověka a oběť Ježíše Krista nás ovšem přesvědčují o opaku. Rozpoznáváme z nich, že Božím cílem není „nachytat člověka na švestkách“, Božím cílem je, aby všichni lidé došli spásy. Proto jsme pozváni k hledání Boha, protože jenom tak se na našich tvářích může zrcadlit slavná zář Páně. Jenom tak můžeme poznávat skutečnou hloubku, výšku a šířku, můžeme rozpoznávat, co je Boží vůle. A pokud poznáme Boží vůli, je na nás, zda ji budeme také žít.
Pane Bože, děkuji, že zjevuješ svoji vůli lidem. Prosím, dej mi sílu, abych podle tvojí vůle žila.

1J 4,1–6 * 1Tm 6,17–21

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.