Pátek 27. května

Kéž zdeptaný není znovu tupen.
Ž 74,21


Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.
2K 12,9


Jak dlouho to ještě bude trvat? Kolik ještě uneseme? Tak volá žalmista, ale i každý z nás, když procházíme těžkostmi, bolestí nebo trápením. Zdeptaný Izrael trpí nejen vlastní pohanou, ale také pohledem na zbořené svatyně, rouhání zpupného nepřítele a pošlapané Hospodinovo jméno. Kéž už přijde vysvobození a změna k lepšímu! Připomeňme si Boží zaslíbení, že včas dostaneme potřebnou sílu i moudrost, že žádná zkouška nebude nad naše síly. Koho bolí srdce či pálí křivda, ať si vzpomene, že v Kristu se naplnilo staré proroctví. On "nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí", ale zastane se práva a zraněné vezme jako pastýř do své laskavé náruče. Jednou Pán zjedná právo a spravedlnost i národům.
Nebeský Otče, ty nejlépe znáš bolest duše, vždyť ty jsi světu dal svého jediného Syna.

2P 1,16-21 * 1K 13,1-7

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.