Čtení na 26. května 2015

Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha?
Iz 59,1-2


Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.
Ř 6,19


Svatý Bůh touží po tom, abychom poznali jeho lásku, chce nás zachránit. Touží slyšet naše volání o pomoc. Problémem není vzdálenost, ale naše hříchy. Nejdřív máme poznat svoji zkaženost a s upřímností prosit o odpuštění. Když voláme se správným postojem, Bůh nám odpustí velmi rád. Když prosíme i o přijetí, učiní nás svými milovanými dětmi. Tím to ale nekončí. Je to start na cestě víry do nebe. Každou špatnou věcí svého Boha zarmoutíme. Když žijeme v nevyznaném hříchu, zůstáváme jeho dětmi, ale Bůh nás nechce slyšet. Je to tak snadné! V pokoře se přiznat ke svému hříchu, a milující vztah s Bohem je zase obnoven.
Svatý Bože, děkuji, že jsi mě slyšel a přijal za své dítě. Dopomoz mi, abych tě oslavil životem pravé víry.

Sk 4,23-31 * Gn 24,1-28

Čtení na 26. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.