Čtení na 27. května 2012

Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta.
Ž 102,28


Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
1K 1,9


Věrnost a stálost se v dnešní společnosti příliš nenosí. Pět let v zaměstnání se někomu zdá jako věčnost a hledá jiné výzvy. Vládne spíš netrpělivost, nestálost, nevěrnost a často nevěrohodnost. Není divu, že se věrnost a stálost jako ctnosti moc neuznávají. Z hlediska Bible jsou však hodnoceny velmi vysoko. Jsme jako křesťané na Boží straně? Společnost nás přesvědčuje, že se musíme umět prosadit a ze všeho vytřískat co nejvíc. Bible ovšem učí, že máme udělat všechno, co je třeba, a ostatní ponechat na Pánu Bohu. Dokonce raději trpět škodu. Chceme být věrní a stálí jako Bůh? I když se to nenosí? Kéž nám vládne Duch, ne násilí či moc.

J 14,23-27 * Sk 2,1-18 * Ef 1,3-14

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.