Středa 27. května

Hospodin za mě dokončí zápas.
Ž 138,8


A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Fp 1,6


Náš život je plný zápasů. Máme obavy, zda obstojíme ve škole, v manželství, v práci, ve službě. Abychom na prahu svých každodenních bitev mohli spolu se žalmistou ve víře vyznat, že Bůh za mě zápas dokončí, je třeba vedle víry i odvaha. Odvaha k prvnímu kroku, ke skoku do Boží otevřené náruče, odvaha k pokání, k omluvě, k odpuštění… Odvaha k životu víry. Hrdina je prý ten, kdo vydrží o 5 minut déle. Zkusme dnes vydržet o 5 minut déle, než použijeme ostré slovo, než se rozzlobíme, než začneme věci řešit lidskou silou, a zítra můžeme přidat dalších 5 minut.
Děkuji ti, Bože, že ti i dnes mohu svěřit všechny boje, které jsou přede mnou; změň moje srdce tak, abych nebojovala ze svých sil a lidskými prostředky, abych vždycky zůstávala na tvé straně.

Iz 32,11–18 * 2Tm 1,1–12

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.