Pondělí 27. května

Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
Ž 18,50


Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.
Sk 4,20


Hospodinovy činy mají smysl pro velmi mnoho lidí. Dejme si to zdůraznit: ne snad jen pro několik takových, co mají už odjakživa správnou víru a zaslouží si, aby se k nim Pán Bůh skláněl. Už odedávna Bůh vyhledával a získával pro sebe samého mnoho, mnoho dalších. I proto se patří chválit ho a radovat se z jeho dobroty veřejně a hlasitě. Křesťané v naší zemi bývají někdy napomínáni, aby si vyznání víry a Boží chválu ponechali kdesi uvnitř církve, za kostelní zdí. Mezi lidmi by snad nanejvýš směli nenápadně a mlčky konat činy milosrdenství, to by prý nikomu nevadilo. Jenže zas a znovu půjde o Boží činy pro mnoho lidí - a my nemáme dovoleno zamlčet, že jsou zachraňující, vysvobozují od zlého k dobrému, otevírají budoucnost.
Bože, modlíme se za ty, kdo vyznávají tvé jméno v částech světa, kde jsou kvůli tomu umlčováni a pronásledováni: znovu se jich zastávej, ať zvěst o tvé pravdě a milosrdenství naplní a proměňuje náš lidský prostor a čas.

Mk 1,32-39 * 2S 21,1-14

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.