Neděle 27. května, Trinitatis (neděle Svaté Trojice)

Vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém.
Jr 51,50


V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
Ef 6,18


Je neděle – den Páně, zvláštní neděle – svátek našeho Boha jako Trojice – Otce, Syna a Ducha svatého.
Starý zákon nás slovy proroka učí nezapomínat na to, že náš Bůh je i (a prvně) Bohem židů. (A muslimů?) Copak je ono „mít na srdci Jeruzalém“? Modlit se za mír ve Svaté zemi? Jistě! To však není vše: máme myslet na to místo naší spásy, kde Ježíš trpěl, kam zavítal Vzkříšený, kde dal učedníkům dar Ducha svatého, jímž se „narodila“ církev. Nakolik dnes „starý Jeruzalém“ nehraje pro spásu roli (a běda, měl-li by: vzpomeň na křižáky), natolik máme myslet na „nový Jeruzalém“ Božího království.
Učedníci se při narození církve (spolu s Marií) modlili; i my se máme modlit: v Duchu svatém skrze Syna k Otci!
Pane, modlíme se zvláště za celou tvou církev, tvé dílo, jež jsi mocně zbudoval.

J 3,1–15 * Ř 11,32–36 * Ž 145

Čtení na 27. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.