Čtvrtek 15. září

Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro.
Jr 32,40


Abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
Tt 3,7


Kolik smluv bylo uzavřeno na tomto světě? Určitě hodně. Někteří dokonce řekli, že smlouvy se uzavírají proto, aby se porušovaly. Pán Bůh uzavřel smlouvu s námi. Je to věčná smlouva. Přináší nám stálý pokoj a jistotu, že život zde na zemi není náhodou. Smlouva byla uzavřena na hoře Golgotě, kde jediný Boží Syn umíral místo nás a slavně vstal a žije. To je pro nás stálým a největším povzbuzením, které smíme prožívat každý den. Znovu si uvědomujeme, že Pán Bůh má pro nás na mysli jen a jen dobro. A to přímo věčné dobro v jeho království. To je pro nás skutečným povzbuzením. To je naše skutečná jistota. A ještě něco víc. O tuto jistotu se smíme dělit s druhými. Nemusíme a ani si ji nechceme nechat pro sebe.
Pane, prosím, ať nikdy nezapomenu na tvou smlouvu a na tvé dobro pro každého z nás.

Fp 1,19-26 * Jr 19,1-13

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.