Čtvrtek 14. září

Moje budoucnost je ve tvých rukou.
Ž 31,16


Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
1Te 5,6


Lidé by rádi měli svou budoucnost pevně ve svých rukou. Kdybychom si mohli vše naplánovat a zajistit! Ale po čase zjistíme, že to je pouze iluze a klam. Naše plány berou za své. Možná se nám podařilo postavit stodoly a naplnit je majetkem, ale co když právě dnes budeme požádáni, abychom vydali počet ze svého života? Naše přítomnost i budoucnost je v Božích rukou. To je osvobozující! Už ne my, ale on vede náš život. Bůh má jiná kritéria kvality a úspěšnosti našeho života. I naše prohry mohou být vítězstvími. Náš život je totiž skryt v Kristu!
Pane Ježíši Kriste, ty jsi Pánem mého života!

Sk 4,32-37 * Nu 22,1-20

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.