Úterý 29. listopadu

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Iz 40,30–31


A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.
2Tm 2,1


V lidském životě hraje důležitou roli motivace. Pokud má člověk pro co žít, má-li se na co těšit, jde mnohé snadno. Problémy nastávají, ztratíme-li chuť do života. A můžeme být mladí, úspěšní, bohatí a krásní, a přesto nešťastní, vyčerpaní, bez jiskry a životní energie. Stává se to, když někdo přijde o své blízké, pošramotí se vztahy nebo se člověk přepracuje. Protože ale neopíráme svůj život jen o to příjemné a zdejší, ale světu a svému životu rozumíme v souvislostech stvoření, za kterým poznáváme Tvůrce, máme možnost být o poznání lépe zakotveni v životě a schopni jeho realistického hodnocení.
Bože, dej našemu tělu i duši svěžest mládí a naše zkušenosti nám ponechej, ať se z nich poučíme.

Žd 10,32–39 * Iz 5,1–7

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.