Pondělí 29. listopadu

Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, (…) požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
Dt 28,1.6


Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.
Mt 12,50


Dokonalé požehnání zaslibuje Bůh těm, kdo ho budou opravdově poslouchat. Nejde tu jen o odměnu za dobré chování, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde o to, že Boží záměry, příkazy a vůbec celá jeho vůle jsou tak dobré a dokonalé, že pokud se jich držíme, přináší to dobro a prospěch nejen do našeho života, ale i do celého našeho okolí. A naopak, naše svévole nám nic nepřináší, jen nám komplikuje život. Boží záměry jsou dobré a přináší prospěch a požehnání. Není divu, že právě tuto pravdu se snažil satan zpochybnit lidem jako první. Je to určité tajemství, jehož poznání je vlastní členům Boží rodiny.
Duchu svatý, zjevuj nám, že Boží vůle je dobrá a dokonalá!

1P 1,(8–9)10–13 * Za 1,1–6

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.