Pátek 29. listopadu

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Ž 103,13


Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském.
Mt 8,11


Krásné obrazy použil žalmista, aby vystihl velikost Božího milosrdenství, milosti a slitování: Jak vysoko nad zemí je nebe, jak je vzdálen východ od západu… A nakonec obraz milujícího tatínka. Syn ho neposlechl. Udělal si to po svém. A teď pláče a čeká, jaký přijde trest. Co udělá tatínek? Odpouští. Zase, znovu a znovu. Už pokolikáté! Ne, nezasloužíš si to. Ale já ti odpouštím, protože jsi můj! Kolikrát my rodiče takto odpouštíme svým dětem! A stejně tak se smilovává Pán Bůh. Ale je tu přece jen podmínka: on se smilovává nad těmi, kdo mají Boží bázeň. Tedy nad těmi, kdo Boha respektují a milují jako svého Otce. Nad těmi se Hospodin rád slitovává! Bůh není automat na odpuštění. Je ale milující Otec, který rád odpouští těm, kdo jsou jeho!
Pane, smiluj se nade mnou, neboť jsem člověk hříšný!

Žd 13,10-16 * Iz 41,8-13

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.