Neděle 29. listopadu, 1. adventní neděle

Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny!
Ž 115,14


Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
L 1,50


Stačí mi první tři slova tohoto žalmu: „Ne nás, Hospodine“, a hned se mi v hlavě rozhostí nebe, protože slyším hrát a zpívat Oboroh. Symbolem touhy po rozmnožení potomstva je pro mne Abraham. Takové veliké zaslíbení dostal, a co se na narození Izáka načekal! Toužíme po rozmnožení, po vlastních dětech. Ale nemá přitom jít jen o rozmnožení nás, rozmnožení jména jedné konkrétní rodiny a rodu, ale především o rozmnožení slávy jména Hospodinova, aby země byla plná Božího milosrdenství a lásky.
Pane Bože, díky za Oboroh, díky, že i v mých uších mohou znít žalmy, a prosím, ať to ve mně nejen zní, ale také rezonuje.

Mt 21,1–11 * Ř 13,8–12 * Ž 24

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.