Pondělí 14. května

Hospodinova milosrdenství je plná země.
Ž 33,5


Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Mt 5,44–45


Jak těžké je milovat lidi, kteří nám nejsou sympatičtí anebo nás něčím odpuzují! A co teprve milovat své nepřátele! Je to pro nás těžké, protože to bereme jako povinnost, jako kruté nařízení. Pán Ježíš nám však nevěší na krk nesnesitelné břemeno. On nás právě toho břemene chce zbavit. Může snad být větší břemeno, než je břemeno záště a nenávisti? Pán Ježíš říká: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (L 6,36). Kdo ve svém životě prožívá Boží milosrdenství, pro toho není těžké být milosrdný. Nejkratší cestou k pokoji je odpouštět svým viníkům tak, jako i nám odpustil Bůh naše viny.
Pane, osvoboď mě od mé ješitnosti, od mých soudů, od mé pomstychtivosti a naplň mé srdce soucitem k mým nepřátelům.

Ez 11,14–20 * Žd 7,11–22

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.