Pátek 14. září

Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
Ž 17,7


Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají?
L 18, 7


Vnímáme tíživý marasmus doby, lidské sobectví, chamtivost, závist, žárlivost. Denně potkáváme bezohlednost, nelidskost, nespravedlnost a hříšnost. Jako věřící hledáme skutečný duchovní azyl, přimykáme se v důvěře k Boží pravici. Víme, že Bůh své sliby plní. Ve své nekonečné lásce nám jde naproti. Připravil nám skutečný domov ve svém Božím království. Vděčně si uvědomujeme, že on je nejvyšší dobro a ve své spravedlivosti se nás zastává. Otec nebeský plný moudré spravedlnosti nás posiluje a my věříme ve spásné dílo Ježíše Krista, v lásku, která je nad naše představy.
Svatý Bože, děkujeme za divy tvého neskonalého milosrdenství, kterým nás zachraňuješ a pozvedáš k sobě, duchovnímu domovu, k věčnosti.

1K 7,17–24 * Kaz 3,1–15

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.