Sobota 15. září

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.
Ž 50,2–3


Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.
Žd 1,1–2


Stvořitel s neskonalou láskou pečuje o své stvoření. Ví, že potřebujeme ukazatele na své cestě. Nabídl nám tedy Desatero, které je dokumentem svobody, a ukazuje nám, jak žít dobrý život. Bůh k nám promlouvá při bohoslužbě, při kázání, během biblických hodin, při všech našich modlitbách a ve chvílích rozjímání. Ústy proroků hovořil k našim předkům a v posledním čase k nám promlouvá ve svém Synu. Boží skvělost a krásu prožíváme i v darech přírody. Nádheru spásy vnímáme ve svém vztahu ke Vzkříšenému. Spasitel k nám má osobní vztah, dokáže nám odpouštět, smývá naše hříchy. Můžeme se mu otevřít, svěřit se. Utišuje naše rány a zklamání. Očišťuje naše srdce.
Pane, zahal nás do pláště svého milosrdenství a veď nás na cestu spásy, abychom se mohli vydat k velkému cíli, do Božího království.

Mk 12,41–44 * Kaz 4,1–12

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.