Úterý 15. září

Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
Gn 12,4


Syny Abrahamovými jsou lidé víry.
Ga 3,7


Z postele do nového dne se prý má vykročit správnou nohou. „Hlavně nevstat levou nohou,“ říká se. Nevíme, kterou nohou započal své putování Abram. Víme ovšem, že došel požehnání. Místo na své nohy se spolehl na Boží zaslíbení. Hospodin mu přikázal na počátku jeho cesty nelehkou věc: „Vzdej se všech kotev, které tě drží. Opusť svůj dům, rodiště i svou zem. Pohodlí domova vyměň za rozkodrcanou cestu. A očekávej, že se ti povede dobře.“ Abram Hospodinu důvěřoval a vyšel. Nemířil do neznáma. Šel tam, kde měl podle zaslíbení dostat dobré Boží dary. Děti víry, křesťané, potvrzují, že ta cesta se Abramovi vyplatila. Vydejme se dnes i my do nového dne podle Abramova vzoru. Nezáleží na tom, zda pravou, či levou nohou, ale zda následujeme Boží příkaz.
Bože, putování naším dnešním dnem ti svěřujeme.

Ga 5,22–26 * 2K 4,7–18

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.