Úterý 25. května

Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteří tě vzývají.
Ž 86,5 (K)


Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“
L 11,1


Pán Bůh nesnáší tvrdost srdce. Ježíše nezaskočili hříšníci, kteří ho hledali kvůli jeho lásce a milosrdenství. Zlobil se na lidi s tvrdým srdcem, kteří neměli „uši k slyšení“. O milost prosíme Boha ve chvíli, kdy nám to dojde, a dozrajeme k pokání. Jak řekl kazatel Ĺudovít Fazekaš: „Všechno nám Pán Bůh odpustí, jen pokání ne.“ Ale Bůh lituje i ty, kdo o milost nestáli. Sodomu chtěl ušetřit, do Ninive poslal Jonáše. Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem a ještě na kříži se modlil za ty, kdo ho přibíjeli. Dodnes platí Petrovo slovo: „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“
Nebeský Otče, děkujeme ti a oslavujeme tě za odpuštění, které jsme si nezasloužili.

1K 14,1–5.27–40 * Sk 3,1–10

Čtení na 25. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.